Er olympisk vektløfting det ypperste valget for økte fysiske kvaliteter?

Av Eirik Sandvik november 13, 2012 06:00

Er olympisk vektløfting det ypperste valget for økte fysiske kvaliteter?

Det er på tide å rette fokus mot ?det beste av alt? i stedet for å grave seg ned i ?det beste av en ting?.

Det dukker stadig opp diskusjoner rundt hvilke treningsmetoder som fører til økte fysiske kvaliteter.

På den ene siden sitter de som mener ulike varianter av styrketrening er nøkkelen, mens på den andre siden finner vi de som mener at bruk av kroppen uten ytre motstand er nøkkelen. Hva om det er slik at låsen ikke går opp uten en korrekt kombinasjon?

Jeg begynner egentlig å lure hver gang slike diskusjoner dukker opp, rett og slett fordi de er idiotisk. La oss sette idrettsprestasjoner i fokus. Selvsagt vil fokus på tekniske ferdigheter ha mye å si. Selvsagt har spensttrening mye å si. Selvsagt har hurtighetstrening mye å si, dette er de fleste enige om, men når det kommer til styrketrening ? vel, da er saken en annen.

Hvorfor er det slik?

Når slike diskusjoner dukker opp er det som regel alltid noen som begynner å snakke om at økt muskelmasse vil forhindre idrettsprestasjoner og at man blir tregere og stivere på grunn av dette. Fair enough! Men hvem har sagt at typisk kroppsbyggertrening er synonymt med styrketrening for økte prestasjoner? Med mindre vedkommende faktisk SIER det, så er det urimelig å anta nettopp det.

La oss heller se på olympiske vektløftere i de lavere vektklassene. Disse er noen av verdens sterkeste og gjerne på en vektklasse som er mye lavere enn den gjennomsnittlige fotball og håndballspiller. Kroppslig sett har de heller ikke nødvendigvis så mye mer muskelmasse, men likevel er de ufattelig sterke og i tillegg er olympiske vektløftere blant verdens raskeste og imponerer enormt med spensthopp (selv i de meget tunge vektklassene). En oversikt på dette viste at vektløftere som veide rundt 90 kg hadde de høyeste spensthoppene (ref: Kelly Bagget) og dette er en relativt ?vanlig vekt?.

Så, hvorfor er vektløftere som ikke er digre beist (mtp muskelmasse) så ufattelig sterke og demonstrerer fysiske ferdigheter i toppklasse? Enkelt og greit, de har evnen til å rekruttere maksimalt med muskelfibre til oppgavene som utføres. Kanskje dette har noe å gjøre med hvordan de trener?

Jepp, det har det så absolutt. Vektløftere trener alltid eksplosivt, det vil si ? de gir alltid maksimalt i løftefasen (konsentrisk fase), men stort sett slipper de vekta i gulvet før de har senket vekten (eksentrisk fase), rett og slett for å forhindre for stor belastning på både nerve- og muskelsystem. Klart, vektløftere kjører også den eksentriske fasen i knebøy og frontbøy og slikt, men stort sett rettes ikke treningen mot økt muskelmasse som hovedmål.

Et eksempel på fysikk og dens korrelasjon med styrke. Stor muskelmasse trenger ikke være tilstede selv om enorm styrke er det.

La oss se på en studie

Studien (vedlagt), så på hvordan tung styrketrening kombinert med enten spensttrening eller olympisk vektløfting påvirket fysiske kvaliteter som spensthopp (squat jump), drop jump, 10- og 30 meter sprint.

Gruppen som kjørte olympisk vektløfting i tillegg til tung styrketrening (tung styrketrening var halve knebøy med 4x6RM) benyttet seg av følgende treningsregime.

3x6RM med high pulls
4x4RM med power clean (variant av frivending)
4x4RM med clean and press (rykk og støt)

Gruppen som kjørte spensttrening ved siden av tung styrketrening benyttet seg av følgende treningsregime:

6×4 2 beins hekkehopp
4×4 alternerende ettbeins hekkehopp
4×4 ettbeins hekkehopp
4×40 cm drop jumps

Programmene ble fulgt i 8 uker hvor treningsvolumet ble økt etter 4 uker.

Hva skjedde?

Begge grupper økte spensten i fallhopp, men gruppen som kjørte olympisk vektløfting viste større økninger. Kun gruppen som kjørte olympisk vektløfting hadde økninger i spensthopp. Gruppen som kjørte spensttrening hadde en noe større økning i halve knebøy.

Hva er interessant?

Det er interessant at gruppen som IKKE trente spenst økte spensten mer enn gruppen som trente spesifikt på spenst. For øvrig er det ?interessant? at halve knebøy benyttes i så mange studier. Hva med å kjøre godkjente knebøy? Neida!

Mine tanker rundt dette

Er at argumentet om at man blir god på det man trener på ikke alltid er tilfredsstillende nok. Klart man skal trene på ulike fysiske kvaliteter, men at spesifikke metoder (som for eksempel styrketrening) kan føre til å underbygge positive effekter på andre kvaliteter er det liten tvil om. Dette er kun en slik studie, men det finnes ufattelig mange av dem og erfaringsmessig benytter utøvere i verdensklassen seg av styrketrening som en stor del av sitt treningsarsenal.

Vil dette si at styrketrening er nøkkelen til alt? Nei, slettes ikke. Det betyr at styrketrening har positive effekter som vil bidra til å ?produsere? en bedre utøver. Dette betyr heller ikke at styrketrening skal erstatte hurtighet- eller spensttrening (osv), men fungere som et tillegg slik at helheten blir større enn summen av delene.

Det er på tide å rette fokus mot ?det beste av alt? i stedet for å grave seg ned i ?det beste av en ting?.

(1)
Short-term effects on lower-body functional power development: weightlifting vs. vertical jump training programs.
Tricoli V, Lamas L, Carnevale R, Ugrinowitsch C.
Department of Sport, School of Physical Education and Sport, University of Sao Paulo, Sao Paulo, SP, Brazil.
vtricoli@usp.br
Among sport conditioning coaches, there is considerable discussion regarding the efficiency of training methods that improve lower-body power. Heavy resistance training combined with vertical jump (VJ) training is a well-established training method; however, there is a lack of information about its combination with Olympic weightlifting (WL) exercises. Therefore, the purpose of this study was to compare the short-term effects of heavy resistance training combined with either the VJ or WL program. Thirty-two young men were assigned to 3 groups: WL = 12, VJ = 12, and control = 8. These 32 men participated in an 8-week training study. The WL training program consisted of 3 x 6RM high pull, 4 x 4RM power clean, and 4 x 4RM clean and jerk. The VJ training program consisted of 6 x 4 double-leg hurdle hops, 4 x 4 alternated single-leg hurdle hops, 4 x 4 single-leg hurdle hops, and 4 x 4 40-cm drop jumps. Additionally, both groups performed 4 x 6RM half-squat exercises. Training volume was increased after 4 weeks. Pretesting and posttesting consisted of squat jump (SJ) and countermovement jump (CMJ) tests, 10- and 30-m sprint speeds, an agility test, a half-squat 1RM, and a clean-and-jerk 1RM (only for WL). The WL program significantly increased the 10-m sprint speed (p < 0.05). Both groups, WL and VJ, increased CMJ (p < 0.05), but groups using the WL program increased more than those using the VJ program. On the other hand, the group using the VJ program increased its 1RM half-squat strength more than the WL group (47.8 and 43.7%, respectively). Only the WL group improved in the SJ (9.5%). There were no significant changes in the control group. In conclusion, Olympic WL exercises seemed to produce broader performance improvements than VJ exercises in physically active subjects.


 Eirik Sandvik

Daglig leder og Coach

www.sandvikstraining.com

Trykk her om du sliter med skuldersmerter!

Trykk her om du trenger en skikkelig oppvarming.
 


 

Av Eirik Sandvik november 13, 2012 06:00

Annonser

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta gode tilbud og nyheter

* påkrevd

Annonser