KATEGORIER INNENFOR NKF OG IFBB

Av Geir Tverdal september 18, 2013 12:24

KATEGORIER INNENFOR NKF OG IFBB

Mens Bodybuilding – KROPPSBYGGING KONKURRANSE BESTÅENDE AV SYMMETRIRUNDER OG FRIPOSERINGSRUNDE

Utøvere trener for å utvikle alle deler av kroppen til maksimum størrelse men med symmetri og harmoni. Det skal ikke forekomme ”svake deler” i særlig grad, heller ikke muskler som ikke er fullt utviklet og ikke i proporsjoner med resten av kroppen. Dessuten, skal de følge et spesielt trenings- og kostholdsregime i forkant av konkurranser for å minske kroppsfettet betraktelig samt fjerne underhudsvæske for å få frem kvaliteten av muskulaturen: det vil si tetthet, separasjonen og definisjonen. Utøveren som viser frem de mest utviklede detaljene i muskulaturen skårer høyest ved konkurranser, samt at det vektlegges symmetri og den totale fysikken til utøveren: brede skuldrer, smal midje, godt utviklede bein og balanse mellom beinlengde i forhold til lengden på overkroppen.

Runde 1 og 2 får utøveren vist seg frem ved de 7 obligatoriske poseringer. I tillegg utføres sammenligninger etter ønske fra dommerne. I runde 2 utføres også en posedown etter de obligatoriske poseringer. Utøvere skal vær iført poseringsbukser være uten sko. I runde 3 skal det utføres et 60-sekunders friposeringsprogram til selvvalgt musikk. Her skal utøveren vise frem fysikken på en kreativ og kunstnerisk måte ved hjelp av både de obligatoriske og andre selvvalgte poseringer og bevegelser. Det finnes 8 vektklasser innenfor kroppsbygging for menn: -65kg, -70kg, -75kg, -80kg, -85kg, -90kg, -100kg og +100kg.

Bodybuilding har tidligere hatt 2 dameklasser (-/+55kg) som utførte 5 obligatoriske poseringer og friposeringsprogram, men på grunn av lite deltakelse de senere årene har disse klassene blitt tatt bort av IFBB. IFBB har åpnet for at det en gang i fremtiden kan innføres på nytt hvis interessen tilsier det. Foreløpig er det mulighet for hver enkel nasjon å inkludere denne klassen i sine nasjonale konkurranser om ønskelig.


 

Mens Classic Bodybuilding – KROPPSBYGGING KONKURRANSE BESTÅENDE AV SYMMETRIRUNDER OG FRIPOSERINGSRUNDE

Classic Bodybuilding er en gren innenfor kroppsbygging for mannelige utøvere som ikke ønsker å utvikle en ekstrem muskelmasse, men foretrekker en fysikk med en lettere og mer klassisk utseende.

For å sikre en best mulig rettferdighet og likevekt i denne kategorien er kroppsvekten begrenset i forhold til høyde og følger en norm som er utarbeidet for hver av vektklassene. Det finnes 5 vektklasser i denne kategorien: -168cm, -171cm, -175cm, -180cm og +180cm (for oversikt over vektbegrensninger se fullstendig regelverk for denne kategorien).

Siden muskelmassen er begrenset, skal det ved dommernes vurdering vies ekstra oppmerksomhet til helheten i fysikken: symmetri og kroppens proporsjoner og linjer samt muskulaturens form/tetthet og definisjon. Dette betyr at det vektlegges en symmetrisk kropp med lav kroppsfett der utøveren får frem definisjon og detaljer i muskulaturen. Alle disse kjennetegn blir vurdert av dommerne under runde 1 og 2. Fysikken vurderes ved utføring av obligatoriske poseringer og kvartvendinger. I runde 3 utfører utøveren et friposeringsprogram til selvvalgt musikk for 60 sekunder, i likhet med bodybuilding.


 

Womens Physique – FITNESS KONKURRANSE BESTÅENDE AV SYMMETRIRUNDER OG FRIPOSERINGSRUNDE

Denne kategorien er den aller siste som ble introdusert av IFBB i begynnelsen av 2013, og er ment for damer som ønsker å utvikle en tyngre, kroppsbyggeraktig kropp uten å måtte være ekstremt tørr og muskulær med lite kroppsfett. Fysikken skal likevel være atletisk og estetisk tiltrekkende. Til sammen består grenen av 3 runder. Ved forbedømmingsrunden skal utøverens fysikk og muskuløshet vurderes ved kvartvendinger og obligatoriske poseringer. Finalerunden består av obligatoriske poseringer og posedown samt et kort (30 sekunder) friposeringsprogram til selvvalgt musikk.

Denne kategorien havner et sted mellom Bodyfitness og kvinnelig Bodybuilding (sistnevnte har nå blitt fjernet fra IFBB’s offisiell liste over kategorier). Utøvere skal fremvise en total atletisk utvikling av muskulaturen samtidig skal de ha et godt balansert, symmetrisk utvikling av alle muskelgruppene samt være i god form med tydelige separasjon mellom musklene. Hudens kvalitet og utseende samt utøverens fremføring på scenen skal også vurderes. Det finnes 2 høydeklasser i denne kategorien: -163cm og +163cm.


 

Womens Fitness – FITNESS KONKURRANSE MED SYMMETRIRUNDER OG ET FRIPROGRAM

Fitness kategorien for damer ble introdusert av IFBB tidlig på 90-tallet, med den første VM i Fitness gjennomført i 1996 som respons til den økende etterspørsel etter konkurranser for damer som foretrekker – i motsetning til kvinnelige kroppsbyggere – å utvikle en mindre muskuløs men likevel atletisk og estetisk tiltalende kropp som de ønsket å vise frem in bevegelse. Ved Fitness for damer vektlegges en symmetrisk og atletisk fysikk som vurderes av dommerne under 4 kvartvendinger. I tillegg vurderes utøverens atletisk evne ved at utøveren må utføre en dynamisk og tiltalende fitnessprogram til selvvalgt musikk og som varer i 90 sekunder. I utførelsen av fitnessprogrammet ser dommerne etter momenter som viser styrke, fleksibilitet, høyt tempo, eleganse og ynde samt være teknisk feilfritt. Det er lov å bruke props så lenge det har relevans for fitnessprogrammet.

Ettersom Fitness skal inneholde både fitness og kroppslige elementer, skal det også utføres 2 runder for å vurdere utøverens fysikk i tillegg til fitnessrundene. I runde 2 og 4 skal det utføres kvartvendinger der utøveren skal være iført bikini og høyhælet sko. Dommerne skal vurdere kroppens linjer, fasthet og utseende, og prosent av kroppsfett samt muskel tonus. Utøverens sceneopptreden i form av koordinering av bevegelser og eleganse skal også vurderes.


 

Mens Fitness FITNESS KONKURRANSE MED SYMMETRIRUNDER OG ET FRIPROGRAM

Fitness for menn er en relativt ny gren som ligner fitness for damer i ramme og struktur bortsett fra at utøverens vekt er begrenset i forhold til høyde. Dette gjelder for alle 4 høydeklasser i denne kategorien: -170cm, -175cm, -180cm og +180cm (for vektbegrensninger se fullstendig regelverk for denne kategorien).

Konkurransen består av 4 runder, med fitnessprogram i runde 1 og 3, samt kvartvendinger i runde 2 og 4. For kvartvendinger skal utøveren være iført korte bokser-shorts og dommerne skal vurdere utøverens totale atletisk fysikk. Fitness programmet skal inneholde momenter som viser utøverens styrke og fleksibilitet, samt andre bevegelser og/eller momenter som viser frem utøverens atletiske evner og sportslig utholdenhet. Utøveren skal tilstrebe en teknisk feilfritt fitnessprogram. Det er lov å bruke props så lenge det har relevans for fitnessprogrammet.

(Se for øvrig samme sett med regler som for Womens Fitness)


 

Womens Bikini FitnessFITNESS KONKURRANSE BESTÅENDE AV SYMMETRIRUNDER & T-WALK

Denne kategorien ble introdusert i 2011 og er ment for jenter som liker å holde seg i form og spise sunt. Utøveren skal ha en velbalansert og godt proporsjonelt kropp med fine linjer, og dette legges til grunn for dommernes vurdering, samt at kroppens tonus og sunne utseende skal også vurderes. Intense treningsøkter med vekter og harde, definerte muskler er derfor ikke nødvendig i denne grenen. Det skal heller vektlegges et godt proporsjonert, sunn og tiltrekkende utseende lik det som ses hos modeller. Dommere skal i tillegg vurdere hår og skjønnhet samt utøverens individuelle fremføring på scenen inkludert selvtillitt, utstråling, eleganse og ynde.

Utøveren vurderes i 2 runder og skal være iført en valgfritt 2-delt bikini og høyhælet sko i begge runder. Kvartvendinger utføres slik at utøveren viser seg fra både foran, bak og begge sider. I tillegg begynner finalerunden med en ”T-walk” som gir utøveren mulighet til å vise frem sin kropp og sjarm i bevegelse.

Denne kategorien begynte med en åpen klase, men på grunn av ekstrem popularitet ble utvidet til 6 høydeklasser: -160cm, -163cm, -166cm, -169cm, -172cm og +172cm.


 

Womens Bodyfitness FITNESS KONKURRANSE BESTÅENDE AV SYMMETRIRUNDER & T-WALK

Bodyfitness ble implementert som gren av IFBB i 2002 for å gi mulighet for velutviklede jenter til å konkurrere ved kun kvartvendinger, dvs ingen friposerings- eller fitnessprogram-runde. Denne måten å konkurrere på har vist seg å være populær, med mange flere deltagere enn i den mer krevende Fitness grenen. For tiden får utøvere også vist frem sin fysikk med bevegelse ved å utføre ”T-walk” i begynnelsen av finalerunden.

Kategorien består av 2 runder med kvartvendinger. Utøvere skal være iført valgfritt bikini og høyhælet sko i begge runder. Dommere vurderer det totale atletiske utseende av fysikken, med spesiell hensyn tatt til symmetri, muskel tonus og muskulaturens form. Utøveren skal ha redusert kroppsfett. I tillegg skal dommere vurderer hår og skjønnhet samt utøverens individuelle fremføring på scenen inkludert selvtillitt, utstråling, eleganse og ynde.

Denne kategorien passer utmerket for velutviklede damer som trener med vekter samt har en sunn og sporty livsstil på alle måter. Den består av 2 runder, og kategorien er delt inn i 4 høydeklasser: -158cm, -1563cm, -168cm og +168cm.


 

Mens Physique FITNESS KONKURRANSE BESTÅENDE AV SYMMETRIRUNDER

IFBB introduserte denne kategorien i 2012 som den ideelle sporten for IFBB. Det har vist seg å bli en meget populær gren innen kort tid, og IFBB har måttet øke fra en åpen klasse til 4 klasser. De 4 høydeklasser er: -170cm, -174cm, -178cm og +178cm.

Denne grenen er ment for utøvere som trener med vekter og holder seg i form men foretrekker likevel å utvikle en fysikk med mindre muskelmasse og en generelt bra kondisjon og utseende som er i tråd med prinsippene av en sunn fitness livsstil. Utøveren skal ha en fremføring på scene som utviser utstråling og eleganse. I tillegg skal det komme tydelig frem utøverens personlighet og evne til å presentere seg med selvtillitt.


 

Mens & Womens Athletic Fitness FITNESS KONKURRANSE MED SYMMETRIRUNDER OG STYRKEMOMENTER

I de fleste Nordiske landene er Athletic Fitness også inkludert som kategori ved både lokale og nasjonale konkurranser. Athletic Fitness er ikke inkludert som gren hos IFBB, derfor finnes det ingen internasjonale konkurranser for denne kategorien.

Konkurransen begynner med en symmetrirunde. Deretter utføres styrkemomenter som består av chins, dips og roing.

De 6 beste fra disse rundene går videre til en finalerunde bestående av en symmetrirunde. Poengene fra alle runder gir grunnlag for finaleplasseringer.

Ref: http://nkf-ifbb.no/

Av Geir Tverdal september 18, 2013 12:24

Kommentarer

Annonser

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta gode tilbud og nyheter

* påkrevd

Annonser