NM i bodybuilding og fitness 2019 – Intervjuer

Av Andreas Adolfsson september 13, 2019 11:00

Intervju med: Ida Karoline Johansen (0:00-7:03)

Intervju med: Solveig Kjøren Gjelstad (0:00-7:03)

Intervju med: Knut Øines (0:00-12:45)

Intervju med: Roger Holsether (0:00-12:37)

Intervju med: 1. Natalia Krosby-Schjerven (0:00-8:43). 2. Helge Jonassen (8:43-12:04)

Intervju med: 1. Hanne Lulu Holst (0:00-2:32). 2. Nils Harald Moe (2:32-7:44)

FREDAG

Intervju med: 1. Helene Andersen og Grete Bakken (0:00-3:16). 2. Ørjan Arnesen (3:16-8:10)

Intervju med: 1. Andre Stavseng (0:00-4:35). 2. Karina Jensen (4:35-11:08)

Intervju med: 1. Ørjan Johansen (0:00-4:36) . 2. Charlotte Mentzoni (4:36-11:05)

Av Andreas Adolfsson september 13, 2019 11:00

Kommentarer