Tøyning mellom korte sprinter er bedre enn hvile

Av Eirik Sandvik mai 12, 2012 09:00

Dynamisk tøyning virker prestasjonsfremmende i forhold til hvile mellom korte og eksplosive sprinter med høy intensitet.

Dynamisk tøyning virker prestasjonsfremmende i forhold til hvile mellom korte og eksplosive sprinter med høy intensitet. Er dette et utsagn som er korrekt? Vel, det var resultatet fra en fransk studie utført på 10 stk 25-årige fotballspillere.

Forskerne ville finne ut av hvilke 3 typiske gjenhentingsstrategier som fungerte best i kombinasjon med intensiv trening: dynamisk tøyning (SR), passiv gjenhenting (PR) eller aktiv gjenhenting (AR). Dynamisk tøyning refererer til tøyning av muskulaturen ved å gå igjennom muskulaturens bevegelsesområde. Passiv gjenhenting betyr at man ikke gjør noe som helst og aktiv gjenhenting betyr fortsettelse av bevegelsen man holdt på med, bare med en lav intensitet.

Forskerne fikk testpersonene til å utføre sprintintervaller på sykkel med en intensitet på 120% av deres maksimale kapasitet, hvilket betyr at man benytter 20% mer oksygen enn kroppen din er kapabel til å innta. Logisk nok kan dette kun utføres i kort tid.

Testpersonene utførte først 4 stk 30 sekunder sprinter med 30 sekunders pause i mellom. Deretter utførte de en 4 minutters gjenhentingsperiode hvor enten dynamisk tøyning, aktiv eller passiv gjenhenting ble benyttet. Intervallprosedyren ble deretter gjentatt igjen. De avsluttet med å sykle så lenge de klarte med en intensitet på 120% av sin aerobe kapasitet.

Den dynamiske tøyningen bestod av tøyning av fremside og bakside lår og dette førte til økt kapasitet som vist i grafen under.Dynamisk tøyning og til en mindre grad, aktiv gjenhenting, førte til en økning i hjertefrekvens som igjen betyr økt oksygenopptak, men kanskje en mer sentral mekanisme involvert i begge gjenhentingsmekanismer er at konsentrasjonen av ?melkesyre? i blodet ble redusert.Forskerne baserte sin forklaring på en teori som har eksistert en stund, nemlig at ?melkesyre? hemmer formasjonen av glycogen i muskelceller. Med andre ord, bli kvitt ?melkesyren? og øk prestasjonene. En alternativ forklaring kan være at ?melkesyre? faktisk benyttes som energi i muskelcellene, noe som vil skje kjappere om du ikke hviler fullstendig mellom korte sprinter, men tøyer i stedet.


Eirik Sandvik

Av Eirik Sandvik mai 12, 2012 09:00